Έκδοση SSL πιστοποιητικών από την HARICA

Στο πλαίσιο της συνεχόμενης ενημέρωσης για θέματα διαδικασιών/αλλαγών/εκπαίδευσης στην υποδομή της Αρχής Πιστοποίησης HARICA, σας παραθέτουμε έναν οδηγό για την διαδικασία έκδοσης SSL πιστοποιητικών για διακομιστές.
Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο να ενημερωθείτε έχοντας υπόψη την επικείμενη αλλαγή στην πολιτική της Google (https://security.googleblog.com/2018/02/a-secure-web-is-here-to-stay.html)

Δείτε το εδώ