Έντυπο αναγγελίας έναρξης πρακτικής άσκησης εαρινό εξάμηνο 2022-23

Όλοι οι φοιτητές/τριες , οι οποίοι πραγματοποιούν και θα πραγματοποιήσουν τη πρακτική τους άσκηση το ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο 2022-23:
1) ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ (Ο.Α.Ε.Δ)
2) ΔΙ.ΠΑ.Ε (Ε.Σ.Π.Α)
3) ΔΙ.ΠΑ.Ε (ΧΩΡΙΣ Ε.Σ.Π.Α)
Να ενημερώσουν τον φορέα απασχόλησης του ότι πρέπει να γίνει αναγγελία πρόσληψης: ΕΝΤΥΠΟ 3.5 ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ.
Οι 2) θα πρέπει να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email: praktiki.espa@teithe.gr μέχρι 31/05/2023.
Οι 1) και 3) θα πρέπει να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email: annachalkia18@gmail.com μέχρι 31/05/2023.

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΣ
Άννα Χαλκιά