Αίτηση ένταξης ΔΙΠΑΕ

Αίτηση ένταξης ΔΙΠΑΕ

Καλούνται οι φοιτητές με εισαγωγή στο πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙ (2017 και 2018) που επιθυμούν να λάβουν πτυχίο ΠΕ να συμπληρώσουν και να στείλουν με email (info@phys.iu.gr) στην γραμματεία την επισυναπτόμενη αίτηση.
Απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα σπουδών του ΔΙΠΑΕ είναι ο φοιτητής να έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του προγράμματος σπουδών εισαγωγής του (ΤΕΙ) χωρίς να έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 28-4-2023.