Αίτηση εκπόνησης πρακτικής άσκησης

Αίτηση εκπόνησης πρακτικής άσκησης

Καλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το ΠΣ ΤΕΙ και οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη Πρακτική Άσκηση ( ΟΑΕΔ) (1-4-2023 εώς 30/9/2023) να συπληρώσουν και στείλουν με e mail (info@phys.ihu.gr) στην γραμματεία την επισυνπτόμενη αίτηση.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 17-3-2023.