Αίτηση κατάθεσης πτυχιακής

Αίτηση κατάθεσης πτυχιακής

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την πτυχιακή του εργασία να καταθέσουν στην γραμματεία την επισυναπτόμενη αίτηση με τα συνημμένα ή να την στείλουν ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Φυσικοθεραπείας ΔΙΠΑΕ, Σίνδος ΤΚ 57400)
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ 3/4/2023.
Παρακαλείσθε για την αυστηρή τήρησης της καταληκτικής ημερομηνίας.