Αίτηση Ορκωμοσίας

Αίτηση Ορκωμοσίας

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις (Μαθήματα, πρακτική , πτυχιακή) να στείλουν με e-mail (info@phys.ihu.gr) στην γραμματεία του Τμήματος με συμπληρωμένη την Αίτηση ορκωμοσίας, το απογραφικό δελτίο και την βεβαίωση απογραφικού δελτίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης Σπουδών είναι η κατάθεση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στην γραμματεία (θυρίδα ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση : Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΔΙΠΑΕ, Σίνδος, ΤΚ 57400).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 15/11/2023.

Αν χρησιμοποιείτε Chrome ίσως χρειαστεί να επιτρέψετε το download του .zip αρχείου (εξαρτάται από τις ρυθμίσεις ασφαλείας του Chrome). Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε Firefox.