Αίτηση ορκωμοσίας

Αίτηση ορκωμοσίας

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις να στείλουν με e-mail (info@phys.ihu.gr) στην γραμματεία του Τμήματος με συμπληρωμένη την Αίτηση ορκωμοσίας, το απογραφικό δελτίο και την βεβαίωση απογραφικού δελτίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης Σπουδών είναι η κατάθεση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στην γραμματεία (θυρίδα ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση : Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΔΙΠΑΕ, Σίνδος, ΤΚ 57400).
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 30/4/2023.

Προσοχή: Σε κάποια προγράμματα περιήγησης για να κατεβάσετε το συνημμένο θα πρέπει να παρακάμψετε τα μηνύματα ασφαλείας. Αν χρησιμοποιείτε τον Mozilla Firefox το συνημμένο κατεβαίνει κανονικά.