Αίτηση πρακτικής άσκησης ΔΙΠΑΕ

Αίτηση πρακτικής άσκησης ΔΙΠΑΕ

Οι φοιτητές του τμήματος Φυσικοθεραπείας (ΔΙ.ΠΑ.Ε) που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους από 01/06/2023 έως 30/09/2023 παρακαλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να την αποστείλουν στο email της γραμματείας: info@phys.ihu.gr ή να την προσκομίσουν οι ίδιοι από ώρα: 10:00-13:00 στη γραμματεία.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 09/05/2023 μέχρι και την 16/05/2023.
Υπεύθυνη Πρακτικής άσκησης
ΑΝΝΑ ΧΑΛΚΙΑ