Ανακοινώσεις για εργαστήρια

Ανακοίνωση για εργαστήριο Μεθοδολογία έρευνας στις Επιστήμες Υγείας
Η εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος Μεθοδολογία της έρευνας στις Επιστήμες Υγείας θα διεξαχθεί την Τετάρτη 7/6/2023 και ώρα 12:00 για το Τμήμα Δ3, Τετάρτη 7/6/2023 και ώρα 13:00 για το Τμήμα Δ2 και Πέμπτη 8/6/2023 και ώρα 13:15 για το Τμήμα Δ1.
Οι επι πτυχίω φοιτητές καλούνται να παραβρεθούν στην εξέταση της Τετάρτης 7/6/2023 και ώρα 12 μαζί με το Τμήμα Δ3.

Ανακοίνωση για εργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας
Η εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος Υγιεινή Επιδημιολογία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 9/6/2023 και ώρα 13:00.
Οι επι πτυχίω φοιτητές καλούνται να παραβρεθούν στην εξέταση την ίδια ημέρα και ώρα.

Ανακοίνωση για εργαστήριο Πληροφορικής στις Επιστήμες Υγείας/Βιοπληροφορική
Η εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος Πληροφορική στις Επιστήμες Υγείας/Βιοπληροφορικής για τους επί πτυχίω φοιτητές και μόνο θα διεξαχθεί την Παρασκευή 9/6/2023 και ώρα 12:00.