ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ 3Η ΗΛΙΚΙΑ»

Προσοχή διπλή αναπλήρωση του μαθήματος “Φυσικοθεραπεία στην τρίτη ηλικία” την επόμενη εβδομάδα τις ημέρες Τετάρτη 29/03/2023 και Παρασκευή 31/03/2023
Σας ενημερώνω ότι η αναπλήρωση του εργαστηρίου “Φυσικοθεραπεία στην 3η ηλικία” θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη τις ακόλουθες ώρες: Από τις 16:30 έως και τις 18:30 και την Παρασκευή από τις 15:00 – 16:30 (και τα δύο τμήματα ταυτόχρονα). Προσοχή! Οι απουσίες σας στο εργαστήριο θα μετρήσουν διπλές για τις συγκεκριμένες ημέρες. Και τις δύο ημέρες θα γίνει και το μάθημα της Θεωρίας την Τετάρτη από τις 15:00 έως και τις 16:30 ενώ την παρασκευή από τις 16:30 έως τις 18:00

Ο Διδάσκων του μαθήματος
Λύτρας Δημήτριος, Έκτακτος Καθηγητής Τμήματος Φυσικοθεραπείας ΔΙΠΑΕ