ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ”

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ"

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ”

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ταχυδρομική αποστολή στην διεύθυνση: Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΔΙΠΑΕ ΤΚ 57400 Σίνδος).
1) Την συνημμένη αίτηση κατάθεσης Πτυχιακής Εργασίας
2) 1 αντίτυπο της Πτυχιακής Εργασίας
3) 1 cd με την Πτυχιακή Εργασία
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 13/10/2023 και εξέταση των πτυχιακών σύμφωνα με απόφαση της συνέλευσης του τμήματος θα γίνει το διάστημα 17-20/10 /2023

Για τους φοιτητές από απομακρυσμένες περιοχές υπάρχει δυνατότητα εξέτασης στο μάθημα της Πρακτικής άσκησης την Τετάρτη 18-10-2023 και ώρα 16.00