Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου ΔΙΠΑΕ Σίνδου

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙΠΑΕ στη Σίνδο Θεσσαλονίκης χαράζει και αναπτύσσει τη δικτυακή και τηλεπικοινωνιακή υποδομή του campus, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στα μέλη του ιδρύματος.

Συγκεκριμένα είναι υπεύθυνο για :

Την αποκλειστική μέριμνα για την εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση των δικτυακών συσκευών του δικτύου δεδομένων, κορμού και διανομής καθώς και την επέκταση της καλωδιακής υποδομής τους.
Την αποκλειστική μέριμνα για την εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση του δικτύου φωνής (VoIP) της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης.
Την αποκλειστική μέριμνα για την εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση οποιασδήποτε επέκτασης του δικτύου δεδομένων, ενσύρματης ή ασύρματης, εντός και εκτός των εγκαταστάσεων της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης καθώς και τη διαχείριση και συντήρηση της διασύνδεσης του δικτύου δεδομένων με το Διαδίκτυο αλλά και με οποιοδήποτε άλλο δίκτυο δεδομένων εκτός Ιδρύματος.
Την επίβλεψη των δικτύων πρόσβασης των οργανικών μονάδων
Την διαχείριση του συνόλου των λογικών διευθύνσεων τρίτου επιπέδου (IP διευθύνσεων), ιδιωτικών και δημοσίων.
Την πολιτική δρομολόγησης των πακέτων τρίτου επιπέδου (IP πακέτα) εντός του αυτόνομου συστήματος καθώς και δρομολόγησης σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Ερευνας και Τεχνολογίες για την ορθή διασύνδεση του Ιδρύματος με το Διαδύκτιο.
Την υπηρεσία τοίχους προστασίας στα όρια του αυτόνομου συστήματος με σκοπό την διαφύλαξη της λειτουργικότητας των υπολογιστικών συστημάτων και της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται.
Την υπηρεσία διευθυνσιοδότησης και ονοματολογίας για τα υπολογιστικά συστήματα που συνδέονται στο δίκτυο δεδομένων.
Την διαχείριση της κεντρικής υπηρεσίας μεταβίβασης και δρομολόγησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail relay και routing), ενισχυμένη µε υπηρεσίες προστασίας των εξυπηρετητών και των χρηστών από κακόβουλους χρήστες.
Την δημιουργία και συντήρηση προσωπικών ηλεκτρονικών γραμματοθυρίδων για όλα τα µέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπαιδευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό και φοιτητές, µε υποστήριξη διαχείρισής αυτών από προσωπικούς υπολογιστές µέσω πρωτοκόλλων POP3S, IMAPS, καθώς και μέσω της υπηρεσίας περιαγωγής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (webmail).
Την δημιουργία και διαχείριση λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ομάδες χρηστών.
Την δημιουργία, συντήρηση και διαχείριση κεντρικού μηχανισμού ελέγχου κακόβουλων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (antivirus/antispam).
Την δημιουργία και διαχείριση προσωπικού αποθηκευτικού χώρου για κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπαιδευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό και φοιτητές.
Την δημιουργία και την συντήρηση αντιγράφων ασφαλείας των συστημάτων που υποστηρίζουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες σε μέσα μακράς αποθήκευσης, όπως για παράδειγμα οπτικά μέσα (DVD), NAS, μαγνητικές ταινίες, ή σε άλλα πρόσφορα μέσα.
Την διαχείριση του κεντρικού ιστότοπου της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης και την φιλοξενία ιστοτόπων για τις οργανικές μονάδες του Ιδρύματος όπως Σχολές, Τμήματα, Υπηρεσίες καθώς και την φιλοξενία ιστοτόπων μεμονωμένων χρηστών.
Την υπηρεσία καταλόγου (directory services) και την διασύνδεσή της με την υπηρεσία καταλόγου του Εθνικού Δικτύου Ερευνας και Τεχνολογίας.
Τις υπηρεσίες πολυεπίπεδης ασφάλειας που περιλαμβάνουν το φυσικό επίπεδο και από το επίπεδο δικτύου έως και το επίπεδο εφαρμογής (χρήση secure πρωτοκόλλων, κρυπτογραφημένη μετάδοση προσωπικών δεδομένων).
Την υπηρεσία ενδιάμεσου Παγκόσμιου Ιστού (web proxy/cache).
Την υπηρεσία συγχρονισμού ώρας υπολογιστών (NTP).
Την ανάπτυξη προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών και την ενσωμάτωση τους στο περιβάλλον του δικτύου δεδομένων σε πλήρη κλίμακα.
Την εκπαίδευση της ακαδημαϊκής κοινότητας και μεταφορά τεχνογνωσίας στις επιμέρους οργανικές μονάδες για θέματα δικτυακών υπηρεσιών και υποδομών.
Την υποστήριξη στους χρήστες του δικτύου δεδομένων όσον αφορά στις προσφερόμενες υπηρεσίες (Γραφείο Αρωγής των χρηστών, Help Desk).
Την ευθύνη της εισήγησης του κανονισμού λειτουργίας του δικτύου δεδομένων προς τα αρμόδια όργανα της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης.
Συνεχή ανασχεδιασμό και αναβάθμιση του δικτύου δεδομένων, σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.