ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ

Οι φοιτητές (ΔΙ.ΠΑ.Ε και πρώην ΤΕΙ) που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση για το χειμερινό εξάμηνο 2023/24 μέσω ΕΣΠΑ θα αποστείλουν το συνημμένο αρχείο συμπληρωμένο στο email της γραμματείας: info@phys.ihu.gr

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 5/11/2023

Πληροφορίες των απαραίτητων δικαιολογητικών βρίσκονται: https://praktiki.teithe.gr/