Ρυθμίσεις e-mail

Συνοπτικές ρυθμίσεις:

Για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα ανάγνωσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail client) σας (Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express) χρειάζεστε τις εξής βασικές ρυθμίσεις:

  • Διακομιστής Εισερχόμενης Αλληλογραφίας (incoming mail server): babel.noc.teithe.gr
  • Διακομιστής Εξερχόμενης Αλληλογραφίας (outgoing mail server): smtp.teithe.gr *
  • Ενεργοποίηση χρήσης ασφαλούς πρωτοκόλλου SSL στον διακομιστή Εισερχόμενης Αλληλογραφίας.
  • Πόρτα διακομιστή Εισερχόμενης Αλληλογραφίας : POP3s : 995 / IMAPs : 993
  • Πόρτα διακομιστή Εξερχόμενης Αλληλογραφίας : SMTP : 25
  • Όνομα χρήστη (Username): το πρώτο μέρος του e-mail σας (πριν ακριβώς από το σύμβολο: @ ) όπως αυτό είναι γραμμένο στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη. ΠΧ. έστω κάποιος χρήστης με το email george@admin.teithe.gr, το όνομα χρήστη είναι το george.
  • Κωδικός (Password): Ο κωδικός του προσωπικού λογαριασμού χρήστη.
* Προσοχή:
Ο διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας smtp.teithe.gr ισχύει μόνο εντός δικτύου Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Παράδειγμα: Eάν χρειαστεί να ρυθμίσετε κάποιον e-mail client για χρήση από το σπίτι σας,θα πρέπει να ορίσετε ως διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας αυτόν του τηλεπικοινωνιακού φορέα σας. π.χ. Ο φορέας Otenet χρησιμοποιεί διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας : mailgate.otenet.gr Σε κάθε περίπτωση είναι δική σας ευθύνη να πληροφορηθείτε από τον φορέα σας το διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας που θα πρέπει να χρησιμοποιείσετε.

Σύσταση:

Προτείνουμε την χρήση του προγράμματος ανάγνωσης μηνυμάτων e-mail (e-mail client) Mozilla Thunderbird

To Mozilla Thunderbird είναι ένας σύγχρονος e-mail client, ο οποίος υποστηρίζει όλα τα σύγρονα πρότυπα και πρωτόκολλα ασφαλείας για αποστολή και λήψη e-mail.Eίναι Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (Open Source) που σημαίνει πως μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και να το αναδιανείμετε ελεύθερα χωρίς κάποιο κόστος.

Μπορείτε να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας από εδώ.

Αναλυτικές ρυθμίσεις:

Παρακάτω θα βρείτε εγχειρίδια χρήσης για: