Τελετή Καθομολόγησης

Η τελετή Καθομολόγησης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5/7/2023 στο Αμφιθέατρο “Αλέξανδρος”. Στην τελετή θα συμμετέχουν όσοι υπέβαλλαν αίτηση ορκωμοσίας έως τις 30/4/2023 και έχουν λάβει βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών.