Υπηρεσία Έκδοσης Ψηφιακής Υπογραφής.

Υπηρεσίες Hellenic Academic & Research Insitutions Certification Authority (HARICA)

Οδηγίες χρήσης του Adobe Reader για την προσθήκη εγκεκριμένης ψηφιακής υπογραφής σε αρχεία pdf εδώ.
Οδηγίες έκδοσης προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής (παλαιού τύπου Β) εδώ.