Υπηρεσία Έκδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών & Ψηφιακής Υπογραφής.

Υπηρεσίες Helenic Academic & Research Insitutions Certification Authority (HARICA)

■Έκδοση -για λογαριασμό των μελών του ΑΤΕΙΘ- ψηφιακών πιστοποιητικών για τους διακομιστές του δικτύου, έτσι ώστε να είναι ασφαλή τα δεδομένα που ανταλλάσουν με τους χρήστες του δικτύου.

■Έκδοση -για λογαριασμό των μελών του ΑΤΕΙΘ- ψηφιακών πιστοποιητικών για τους χρήστες του δικτύου τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους (ψηφιακή υπογραφή) σε υπηρεσίες δικτύου και για ασφαλή επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κατά την ανταλλαγή ψηφιακών εγγράφων.

κατεβάστε την ενημερωτική παρουσίαση από εδώ.