Νέο φοιτητολόγιο Unitron

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟ
• Η πρόσβαση στο νέο portal του φοιτητολογίου (https://uniportal.ihu.gr) γίνεται μέσω CAS (Central Authentication Services). Είναι ο κωδικός που δημιουργήθηκε κατά τη διαδικασία του URegister (Εύδοξος, ακαδημαϊκή ταυτότητα κλπ).

• Όσοι δεν έχετε κωδικό URegister, μπορείτε να δημιουργήσετε στην διεύθυνση (https://uregister.ihu.gr).
* Αν έχετε εγγραφεί πριν τον Νοέμβριο του 2019, έχετε ήδη κωδικό URegister και προχωράτε στο επόμενο βήμα ανάκτησης κωδικού.

• Για αλλαγή ή ανάκτηση κωδικού https://mypassword.ihu.gr/reset_password.php
* Αν επιλέξετε τη μέθοδο ανάκτησης μέσω email, λειτουργεί μόνο με το προσωπικό email που είχατε δηλώσει κατά την εγγραφή σας.
_________________________________________________________________________________________________________
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
• Οι Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι και οι νέοι επιστήμονες για Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας με σύμβαση ΕΛΚΕ, θα πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwhTtJjBdoMuWeHo5sDNhkq4zcm1sHv9B77hR2LMbgu3_6Jg/viewform?usp=pp_url ώστε να πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες ενέργειες για την επιτυχή εγγραφή τους στο URegister και απόκτηση κωδικών πρόσβασης στο νέο φοιτητολόγιο.
_________________________________________________________________________________________________________
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ UNITRON
Οι φοιτητές μπορούν να δουν σχετικό ενημερωτικό βίντεο στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/watch?v=UDbnt7YoprY
και οι καθηγητές εδώ
https://www.youtube.com/watch?v=jgMLN-dGN70