Ρύθμιση Open VPN

Η υπηρεσία σας προσφέρει τη δυνατότητα ασφαλούς απομακρυσμένης σύνδεσης στο δίκτυο του ΑΤΕΙΘ . Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία όταν βρίσκεστε εκτός δικτύου ΑΤΕΙΘ , από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, αρκεί να έχετε πρόσβαση στο Internet. Με την επίτευξη της απομακρυσμένης ασφαλούς σύνδεσης με το ΑΤΕΙΘ θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις παρεχόμενες ιδιωτικές υπηρεσίες του ΑΤΕΙΘ , όπως για παράδειγμα ηλεκτρονικά περιοδικά και άρθρα της Βιβλιοθήκης. Λόγω της κρυπτογράφησης που παρέχει η υπηρεσία, συνίσταται να χρησιμοποιείται όταν βρίσκεστε σε αμφιβόλου ασφάλειας δίκτυα, όπως για παράδειγμα το δημόσιο ασύρματο δίκτυο ενός αεροδρομίου. Κατά την διάρκεια της VPN σύνδεσής σας, οι δικτυακές εφαρμογές του υπολογιστή σας θα λειτουργούν κανονικά, με τις ίδιες ρυθμίσεις όπως όταν βρίσκεστε εντός δικτύου του ΑΤΕΙΘ . Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή λογαριασμού e – mail από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου

Κατεβάστε από εδώ το εγχειρίδιο εγκατάστασης του OpenVPN

Προσοχή

Η υπηρεσία θα πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδώ. Κάθε χρήστης της υπηρεσίας έχει διαθέσιμη ημερήσια κίνηση δεδομένων , 300 MB download και 150 MB upload. Αν οποιαδήποτε στιγμή υπερβείτε αυτά τα όρια , τότε η σύνδεση σας διακόπτεται και θα πρέπει να περιμένετε για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία και πάλι . Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μόνο όταν υπάρχει η ανάγκη για πρόσβαση σε ιδιωτικές υπηρεσίες του ΑΤΕΙΘ, όπως ηλεκτρονικά περιοδικά και άρθρα της Βιβλιοθήκης και όχι για γενική χρήση του Internet. Όσο χρησιμοποιείτε την υπηρεσία VPN θα πρέπει να διακόπτετε την λειτουργία εφαρμογών που δημιουργούν μεγάλη κίνηση δεδομένων, καθώς απορροφούν ένα σημαντικό μέρος από τη ν ημερήσια διαθέσιμη κίνηση που μπορείτε να κάνετε μέσω της υπηρεσίας VPN